Hét sportinstituut voor Judo & Tang Soo Do

Privacy

Op websites van Timmers Sport kan bezoekers gevraagd worden persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en emailadres. Dergelijke gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt.

De website van Timmers Sport maakt gebruik van cookies. Timmers Sport gebruikt bijvoorbeeld cookies om gebruikers een persoonlijke en veilige omgeving te bieden. Klik hier voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan op de website van Timmers Sport.

Verder zal Timmers Sport uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Timmers Sport daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.