Hét sportinstituut voor Judo & Tang Soo Do

Partners

Timmers Sport werkt onder andere samen met de volgende partners:

All Tangsoodo Organization

De kernwaarden van de All Tangsoodo Organization zijn RESPECT, SAMENWERKING en OPENHEID. Onze belangrijkste doelstelling is, om alle scholen, verenigingen en clubs die Tangsoodo beoefenen bij elkaar te brengen zonder een verplicht lidmaatschap van hun leerlingen.

Een hechte samenwerking op basis van wederzijds respect leidt tot uitwisseling van kennis en biedt de aangesloten scholen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de eigen stijl of in die van de ander. De ATO is het overkoepelend orgaan die de aangesloten scholen bij de verdere ontwikkeling ondersteunt en faciliteert.


Schooljudo

Bij Schooljudo staat centraal om kinderen 'Skills for Life' mee te geven. Ook buiten de gymles wordt aandacht besteed aan de 7 Schooljudo waarden. Schooljudo levert dus niet alleen een bijdrage aan de motorische, maar ook sterk aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is ervan overtuigt dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten.